Cradle to cradle ontwerpprincipes

Posted on 05/06/2009

0


Mijn zoektocht naar cradle to cradle ontwerpprincipes heeft iets meer vruchten afgeworpen. Op de site van senternovem vond ik een samenvatting uit het boek “Cradle to Cradle, afval = voedsel” (W. McDonough & M. Braungart, 2007). Dit boek had ik al doorgenomen, maar deze samenvatting is meer handson. Daarnaast ook een mooi nieuw voorbeeld van een C2C product gDiapers.

 

gDiaper is C2C

gDiaper is C2C

 

 1. Ontwerp alle producten zodaning dat na gebruik alle materialen hoogwaardig hergebruikt kunnen worden in de biologische of technologische kringloop. Voorkom daarbij hybride materiaalstromen die zeer moeilijk te scheiden zijn. Ga daarbij uit van herontwerpen in plaats van verbeteren en neem de natuur daarbij als voorbeeld.
 2. Zorg er voor dat bij het productieproces en het gebruik van het product geen schadelijke (voor mens en milieu) danwel toxische stoffen vrijkomen.    
 3. Zorg er voor dat het productieproces of het gebruik van het product een toegevoegde waarde creërt voor zijn omgeving (schoner milieu, gezond voor mensen etc.). Ontwerp vanuit alle P’s binnen de Triple P (People – Planet – Profit/Prosperity)
 4. Maak gebruik van duurzame energiestromen zoals zon en wind.
 5. Respecteer diversiteit: Niet alleen biodiversiteit, maar ook diversiteit van plaats en cultuur, van behoeften en wensen. 
 6. Houd binnen het productieproces rekening met het beschermen en behouden van de levering en de kwaliteit van watervoorraden.
 7. Laat het productieproces plaatsvinden op een sociaal verantwoorde wijze. Dit wil zeggen geen kinderarbeid, geen gedwongen arbeid, geen ongezonde werkplekken, geen discriminatie, vrijheid van vereniging etc. 
 8. Ga binnen het productieproces uit van een lokale insteek qua inzet van grondstoffen, energie etc.   

 

Het is echter niet altijd mogelijk voor bedrijven en andere organisaties om reeds lang gevestigde manieren van werken, ontwerpen en besluitvorming in één keer volledig af te schaffen. Het is daarom goed om in stappen tot eco-effectiviteit te komen.
In hun boek vermelden Braungart  & McDonough de onderstaande vijf stappen naar eco-effectiviteit:

Stap 1. Maak je ‘vrij van’ de bekende boosdoeners
Stap 2. Volg goed geïnformeerde persoonlijke voorkeuren
Stap 3. Het opstellen van een ‘passieve stoffen’ lijst
Stap 4. Het activeren van de positieve lijst
Stap 5. Opnieuw uitvinden

De transformatie naar een eco-effectieve visie gebeurt zeker niet in één keer en gaat met vallen en opstaan. De trekkers van het overgangsproces kunnen een aantal zaken doen om de overgang in elk stadium te helpen sturen en de kans van slagen te vergroten, de vijf leidende beginselen:

 1. Maak je bedoeling duidelijk
  Kies voor een nieuw kader, niet voor verbetering van het oude.
 2. Herstel
  Streef naar goede groei. Voeg waarde toe aan de omgeving.
 3. Wees bereid om verder te innoveren
  Blijf signalen van buiten de organisatie opvangen. 
 4. Begrijp het leerproces en bereid je erop voor 
  Verandering is moeilijk en verwarrend, vergt tijd en extra materiaal (uitbundigheid).
 5. Draag intergenerationele verantwoordelijkheid  
  Enough for all for ever!    
Posted in: Duurzaamheid