Cradle to Cradle innovatie

Posted on 26/05/2009

1


00.syllabus omslag zonder paskruisWat is Cradle to Cradle en wat kan een duurzame innovatieadviseur met dit principe? Deze vraag spookte al een tijd door mijn hoofd. Ik had het boek van Michael Braungart al gekocht en doorgenomen. Ik heb veel mensen gevraagd naar hun visie hierop. Er was nog veel onduidelijkheid hoe Cradle to Cradle toegepast kon worden. Kranten spraken over een filosofie. Wat kunnen productontwerpers met een filosofie? Ik hoopte meer verheldering te krijgen door naar ‘Cradle to Cradle in de polder’ te gaan. Soms helpt horen beter dan lezen.

‘Cradle to Cradle in de polder’ was een symposium gehouden aan de TU Delft 12 mei jongstleden. Michael Braungart was de keynote en vele anderen waren uitgenodigd hun praktijkverhaal toe te lichten. Een helder antwoord op mijn vraag kreeg ik helaas niet. Naast Michael Braungart was er slechts één spreker met een heldere praktijkuitvoering van Cradle to Cradle, namelijk het tapijt van Desso. Anderen hadden mooie visies om Cradle to Cradle toe te passen in de toekomst, maar bij hen lag Cradle to Cradle nog echt in de wieg.

Desso past het Cradle to Cradle principe toe op zijn tapijten voor de zakelijke markt. Ze hebben het tapijt gezonder en deelbaar gemaakt. Daarnaast hebben ze een terugnamesysteem opgezet. Na terugname wordt het materiaal van het tapijt gebruikt voor de cementindustrie als ondersteunende brandstof en grondstof. Dit is nog niet Cradle to Cradle omdat het materiaal gedowncycled wordt. De volgende stap van Desso is het garen upcyclen naar nieuw garen en de backing naar nieuwe backing. Ook zijn ze op zoek naar mogelijkheden voor upclycling in andere industrieën zoals bureaustoelen, stofzuigers, etc.

Braungart begon zijn betoog door uit te leggen dat Cradle to Cradle geen filosofie is maar een wetenschap. Aha! Daar was ik nou net naar op zoek. De wetenschap zat hem echter in chemicaliënonderzoek en niet in toepasbare methodieken. Ik als industrieel ontwerper ben juist op zoek naar toepasbare wetenschappelijke methodes. Hier kreeg ik helaas geen voorbeelden van. Wat wel indruk op mij maakte was dat heel veel producten die wij gebruiken en gebouwen waar wij in leven giftige chemicaliën uitstoten. Dit wordt gezien als een verklaring voor de toename aan allergieën en de afname van vruchtbaarheid. Met name het voorbeeld van de giftige dampen uit een stofzuiger, een product dat wij gebruiken voor hygiëne, schokte mij.

Duidelijk is dat de uitstoot van stoffen en afval niet alleen nadelig is voor onze natuur, maar ook voor onze gezondheid. Waar ik mij ook zorgen over maak is dat giftige stoffen niet alleen vrijkomen door verbranding tijdens gebruik en afdanking achteraf, maar ook door afscheiding van chemicaliën uit ‘passieve’ producten zoals knuffels, behang en vloerbedekking. Ondanks dat ik nog steeds niet weet hoe ik Cradle to Cradle praktisch kan toepassen, weet ik wel dat hier iets aan moet gebeuren.

Helaas dus geen praktische methodes aangereikt gekregen. Wel sloten Desso,  Braungart en de anderen hun betoog af met dat Cradle to Cradle pas een succes kan worden als samenwerking tussen partijen van wieg tot wieg wordt gerealiseerd. Dit is nog de grootste hindernis die overwonnen moet worden om Cradle to Cradle te kunnen toepassen.

Mijn mening is dat Cradle to Cradle zonder praktische methodieken nog een hele lange weg te gaan heeft. Als iedereen zelf een weg moet zien te vinden, zullen slechts enkelen zoals Desso de stap durven wagen. Laten we van de onderzoekende wetenschap een toepasbare wetenschap maken. Dan zullen meer mensen en bedrijven over de streep gaan.