Duurzaam Innoveren

Posted on 07/04/2008

0


Op 3 april 2008 heb ik een interessante seminar bijgewoond georganiseerd door PDMA en het Copernicus Instituut. De hoogte punten van de dag en belangrijkste argumenten heb ik voor u samengevat.

Prof. Dr Hans de Wit van de TU Delft begon de dag met het onderwerp ‘Duurzaamheid duur ’t langst’. Zijn belangrijkste argument was dat duurzaam innoveren niets anders is dan ‘gewoon’ innoveren, slechts iets complexer. Hij benadrukte het belang van samenwerken, creativiteit en lange termijn denken om duurzame innovatie tot een succes te brengen. Een opvallend feit over duurzame innovaties dat de Wit naar voren bracht, was dat de tijd tussen het eerste idee van een duurzame innovatie en de daadwerkelijke doorbraak zeer groot is. Vaak hebben externe factoren, zoals een te lage noodzaak om de innovatie door te voeren, een aanzienlijke invloed op het tijdstip van doorbreken. Het advies van de Wit was de tijd te nemen om de ideeën goed uit te werken en voor te bereiden, zodat de innovatie startklaar is op het moment dat de noodzaak voor de innovatie ontstaat. 

 

De parallelle sessie hadden de thema’s producten en (productie) processen. De sessie over producten behandelde de hybride havenkraan van Siemens, de Venturi windmolen en de zonneboiler van Ecofys. Het waren stuk voor stuk interessante presentaties over de producten ontworpen in bedrijven van verschillend formaat. Helaas werd ons niet verteld hoe men een dergelijke duurzame innovatie kan bewerkstelligen.

De plenaire reflectie op de dag gaf een heleboel inzichten. Een bijzonder inzicht was dat duurzaamheid tegenwoordig als een goed verkoopargument gebruikt kan worden, maar dat we ruimer moeten denken dan geld. We moeten met oplossingen komen om de waarde van duurzaam innoveren te kunnen bepalen. Dit kan op een vergelijkbare manier als het bepalen van de waarde van het imago van een merk, welke ook niet direct te koppelen is aan geld. 

De dag werd afgesloten door Prof. Dr. Marko Hekkert van het Copernicus Instituut. Hekkert indiceerde het sleutel probleem dat ons in de weg zit. Om duurzaam te kunnen innoveren, moeten de ondernemers en uitvinders zich invechten in het bestaande regime. Duurzame innovaties die worden gemeten in het huidige economisch stelsel komen niet altijd als beste naar voren. Hekkert droeg een oplossing aan voor het probleem. Ondernemers die aan vergelijkbare duurzame innovaties werken moet in eerste instantie niet concurreren, maar samenwerken (Hekkert: “running in packs”). Op een later tijdstip kunnen de beste innovaties vlak voor de finish demarreren als de beste wielrenner uit het peloton.

Posted in: Recensies